0 Kč s DPH

Ceník vizualizací pro města a obce

* Ceny položek označené hvězdičkou jsou pouze orientační, přesná kalkulace je vždy zpracována až na základě dodané projektové dokumentace.

Vizualiazce situační

Investiční plán města
Situace plánované zástavby * 6 800 Kč
Render / obrázek 800 Kč
Orientační mapy
Situační 3D plánek úřadu, muzea, parku apd. *  4 800 Kč 
Render / obrázek 800 Kč

Vizualizace informačních plánků měst a obcí mohou být doplněny zejména o vizualizace plánovaných investičních akcích ve městě. Lze tak levně a efektivně odprezentovat architektonický záměr ve městě jen na základě skici, kterou nám zašlete. U situační vizualizace lze půdorysné dispozice převzít z Google Maps a vizuál poté osadit přímo do ortofotomapy. Lidé a široká veřejnost, potom lépe rozumí takto zpracovanému vizuálu.

K uvedeným cenám bude připočteno DPH 21%.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting