0 Kč s DPH

Interiéry

Vizualizace interiéru je zaměřeny nejčastěji na vnitřní klasické pohledy z interiéru, nadhledové 3D půdorysy a 2D půdorysy.

Interiérové pohledy

U vizualizací vnitřních interiérů je kladen důraz více na detail a podrobnější zpracování 3D modelu. Z toho důvodu je k výrobě vizualizace důležitá co nejpodrobnější projektová dokumentace. Na základě Vámi dodaných podkladů připravíme konečnou cenovou kalkulaci.

Pokud nemáte přesnou představu o podobě výsledné vizualizace, umíme vybavení interiéru sami navrhnout.

3D půdorysy

U interiérů se často využívají i 3D půdorysy jednotlivých podlaží nebo bytových jednotek. Jako podklad pro výrobu vizualizace je důležitá hlavně půdorysná dispozice s popisem výšek dveří a oken. Pro účely prodeje nebo orientační 3D mapy interiéru ideální výstup vizualizace.

Produktové listy interiéru

V návaznosti na vizualizace interiéru nabízíme zároveň možnost dodání i kompletní marketingové dokumentace k nabízeným bytům v nabídce realitní kanceláře nebo developera. Připravíme a zpracujeme grafický výstup jednotlivých produktových listů pro tisk a web.

Podrobněji k cenám vizualizací interiérů zde.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting